3 minute walk from Exit No. 6 of Nagatacho Sta.
(Tokyo Metro: Hanzomon line, Yurakucho line & Namboku line)
4 minute walk from Exit No. 11 of Akasaka Mitsuke Sta.
(Tokyo Metro: Ginza line & Marunouchi line)

FIELDS IP Attorneys
AIOS Nagatacho 613, Nagatacho 2-17-17,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0014 Japan
TEL: 03-3593-3101